:: English ::
يكشنبه 6 خرداد 1397

جهت ورود به لینک انتخاب واحد کلیک کنید
جهت ورود به سایت تخصصی آموزش کلیک کنید

 
جهت ورود به سامانه تغذیه  کلیک کنید

 
 
ویژه اساتید
استاد گرامی لطفا جهت دانلود سربرگ سوالات اینجا کلیک نمایید.
توضیحات : لطفا جهت راهنمایی و استفاده بهتر ابتدا فایل دستورالعمل موجود در بسته را مطالعه نمایید.
آگهی جذب هیئت علمی
روابط عمومی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه از طریق شماره پیامک       30007030626161      آماده دریافت وانعکاس پیشنهادات،انتقادات و نظرات شما دانشجویان عزیز میباشد.
حراست دانشگاه

سامانه پیام کوتاه دانشگاه
 

 

با توجه به این که از این پس اطلاع رسانی دانشگاه در امور آموزشی و مالی و ... از طریق سامانه پیام کوتاه انجام خواهد شد جهت ثبت شماره تلفن همراه خود به سامانه جامع آموزشی  مراجعه نموده و پس از ورود به صفحه اختصاصی خود، شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید.لازم به ذکر است که از این پس شماره این سامانه 30007030626161 می باشد و شماره های دیگر فاقد اعتبار است.

شرح وظایف امور اداری

-         جذب و استخدام و بکارگیری نیروهایانسانی مناسب جهت مؤسسه
-         تشکیل پرونده پرسنلی و کنترل کارکرد (مرخصی، حضور و غیاب) کارکنان
-         پرداخت حقوق و مزایای (بن و ...)کارکنان
-         تهیه چارت تشکیلاتی و شرح وظایفساختار اجرائی مؤسسه
-         پیگیری و انجام کلیه وظایف مربوط بهبیمه کارکنان، ساختمان و تجهیزات و ...
-         انجام کلیه امور حقوقیمؤسسه
-         ارائه خدمات رفاهی بهکارکنان
-         برگزاری جلسات و کمیسیون های تخصصیدر حوزه کاری
-         سرکشی به خانوادهکارکنان
-         اعمال و اجرای سیستم ارزشیابی عملکردکارکنان
-         صدور احکام مسئولیتی کارکنان بر اساسضوابط مصوب
-         نظارت بر حسن اجرای کلیه قراردادهااعم از ساختمانی، تأسیسات، فنی، ورزشی، فرهنگی و ...
-         انجام بررسیهای کارشناسی، امکاناتی وبودجه­ای در راستای طرح­ها و تدابیر توسعه مؤسسه
-         اعمال و نظارت بر اجرای آئین نامه­هاو ضوابط و مقررات
-         پیگیری و انجام کلیه امور مربوطه بهبیمه کارکنان، ابنیه، تجهیزات و ...
-         تهیه و صدور کارت شناسایی پرسنل
کتابخانه مرکزی
کتابخانه دیجیتال
پرتال1

پرتال2

پرتال3
پرتال4